Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022

Phóng sự ảnh Xem thêm