Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Canada thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023

Phóng sự ảnh Xem thêm