Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023

Phóng sự ảnh Xem thêm