Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phóng sự ảnh Xem thêm