Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh lần thứ III

Phóng sự ảnh Xem tiếp