Đại hội đại biểu khóa III Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình

Phóng sự ảnh Xem thêm