Đại hội đại biểu lần thứ II, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023

Phóng sự ảnh Xem thêm