Đại hội đại biểu lần thứ V, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm