Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt – Anh nhiệm kỳ IV

Phóng sự ảnh Xem thêm