Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan

Phóng sự ảnh Xem thêm