Đại hội lần thứ I, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Hà Giang

Phóng sự ảnh Xem thêm