Đại hội lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Xlô-va-ki-a nhiệm kỳ 2017-2022

Phóng sự ảnh Xem thêm