Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu

Phóng sự ảnh Xem thêm