Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria Thành phố Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm