Đại hội thành lập Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Phóng sự ảnh Xem thêm