Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz: Việt Nam, Cuba mãi mãi là anh em

Phóng sự ảnh Xem thêm