Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Du học sinh chính là những sứ giả hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm