Đại sứ nước Cộng hòa Sudan chào xã giao Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm