Đắk Lắk Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm