Đẩy mạnh tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm