Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ dự Hội thảo quốc tế “Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đến sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình và chống chiến tranh”

Phóng sự ảnh Xem thêm