Đoàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh

Phóng sự ảnh Xem thêm