Đoàn Ủy ban công tác Phi Chính phủ nước ngoài thăm dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm