Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt – Trung dự dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Châu Văn Sơn (Trung Quốc).

Phóng sự ảnh Xem thêm