Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Ben-gan thăm và làm việc tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm