Đoàn đại biểu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào thăm nước Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm