Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 102-KL/TW làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm