Đối ngoại Việt Nam - Nâng tầm vị thế quốc gia, khẳng định 3 trụ cột

Phóng sự ảnh Xem tiếp