Đối ngoại nhân dân: Cầu nối hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội với thế giới

Phóng sự ảnh Xem thêm