Đối ngoại nhân dân đa phương: Một năm nhìn lại

Phóng sự ảnh Xem tiếp