Facing the World, Pan Pacific Hà Nội gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ bị dị tật tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm