GNI khánh thành và bàn giao thư viện thân thiện tại huyện Quang Bình (Hà Giang)

Phóng sự ảnh Xem tiếp