GNI tặng xe đạp cho 30 học sinh tỉnh Hà Giang

Phóng sự ảnh Xem tiếp