Gặp gỡ Hữu nghị nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa và Chữ viết Slavơ của Bungari

Phóng sự ảnh Xem thêm