Gặp gỡ Lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN-Trung Quốc lần thứ hai và Liên hoan giao lưu văn hóa thanh thiếu niên ASEAN- Trung Quốc lần thứ sáu tại Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem thêm