Gặp gỡ các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020

Phóng sự ảnh Xem thêm