Gặp gỡ cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm