Gặp gỡ con gái nuôi của Bác Hồ tại Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp