Gặp gỡ kỷ niệm 64 năm Cuộc tiến công Moncada

Phóng sự ảnh Xem thêm