Giao lưu hữu nghị Việt - Lào tại Trung Quốc chào mừng 30/4 và 1/5

Phóng sự ảnh Xem thêm