Giao lưu hữu nghị với cựu chiến binh, các nhà hoạt động hòa bình, cánh tả Mỹ tại Đà Nẵng

Phóng sự ảnh Xem thêm