Góp phần tạo động lực thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân thành phố Hải Phòng