Hà Giang và Moriya ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Phóng sự ảnh Xem thêm