Hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem thêm