Hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Phóng sự ảnh Xem tiếp