Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

Phóng sự ảnh Xem thêm