Hội Hữu nghị Việt Nam – An-giê-ri tổng kết công tác năm 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm