Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi điện cảm ơn về tổ chức triển lãm ảnh “Thành tựu công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”

Phóng sự ảnh Xem thêm