Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm