Hội Việt – Mỹ tiếp đoàn các nhà hoạt động hòa bình Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm